Mūsdienu ķīmijas didaktika Latvijā: teorētiskie un praktiskie aspekti

Dagnija Cēdere, Jānis Gedrovics
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Dabas un darba vides institūts, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Informācija, tās plašums un pieejamība ir nozīmīga cilvēces progresa veidotāja. Šodien no pedagoga tiek gaidīta radoša pieeja un spēja pielāgoties visapkārt notiekošajām pārmaiņām, kas tiešā veidā skar arī skolu.

Darba mērķis. Izvērtēt galvenās mūsdienu tendences ķīmijas didaktikas attīstībā Latvijā. Lasīt vairāk "Mūsdienu ķīmijas didaktika Latvijā: teorētiskie un praktiskie aspekti"