Izglītības vadības līmeņi un to savstarpējā saistība

Elmārs Vēbers
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēta vispārējās izglītības reformas – principa „nauda seko skolēnam” ieviešanas gaita un rezultāti izglītības vadības līmeņu sadarbības kontekstā.

Darba mērķis. Analizēt un vērtēt vispārējās izglītības vadības līmeņu savstarpējo sadarbību, ieviešot principu „nauda seko skolēnam”. Lasīt vairāk "Izglītības vadības līmeņi un to savstarpējā saistība"