Neverbālo komunikatīvo prasmju pilnveide deju kolketīvā pusaudžiem dzimuma atšķirību skatījumā

Jūlija Leimane

Kopsavilkums

Ievads. Pusaudžu vecumā saskarsmē notiek nozīmīgs kvalitatīvs lūzums salīdzinājumā ar jaunākajiem vecumposmiem. Primāro nozīmi iegūst saskarsme ar vienaudžiem. Satiekoties ar draugiem, pusaudži aktīvi apgūst sociālās uzvedības normas, pievēršas pašaudzināšanas problēmām. Bieži saskarsmes procesā pusaudzis var justies nomākts, kas sagādā viņam pietiekami lielu diskomfortu. Pusaudzis pārdzīvo par to, ka var izskatīties savādāks vienaudžu vai to cilvēku acīs, uz kuriem viņš grib atstāt iespaidu. Bieži vien viņš pilnā mērā nevar izteikt savas domas un jūtas. Atrodoties deju kolektīvā savā vienaudžu grupā, pusaudzim rodas iespēja pilnveidot nepieciešamās neverbālās komunikatīvās prasmes un iemācīties apzināti lietot tās saskarsmes procesā.

Pētījuma mērķis. Pētīt neverbālo komunikatīvo prasmju pilnveides iespējas deju kolektīvā pusaudžiem dzimumu atšķirību skatījumā. Lasīt vairāk "Neverbālo komunikatīvo prasmju pilnveide deju kolketīvā pusaudžiem dzimuma atšķirību skatījumā"