Holistiska pieeja vērtībizglītībai mūsdienās

Laima Geikina
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā aplūkoti holistiskas izglītības komponenti, nosacījumi un principi. Tie attiecināti uz vērtībizglītību. Atklāta vērtībizglītības saistība ar audzināšanu. Analizēta garīguma un garīgās audzināšanas izpratne. Īpaši raksturots vērtībizglītības reliģiskais aspkets, kas nodrošina holistiskas pieejas īstenojumu. Pētīta reliģijas un kultūras saistība, kā arī reliģijas pedagoģijas pieredze.

Darba mērķis. Analizēt holistiskas izglītības komponentus, nosacījumus un principus. Lasīt vairāk "Holistiska pieeja vērtībizglītībai mūsdienās"

Dziesmu un deju svētku sociāli ekonomiskais novērtējums

Sarmīte Jēgere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Dziesmu svētkus arvien esam uztvēruši kā neiztrūkstošu savas vēstures sastāvdaļu, savā ziņā unikālu fenomenu latviešu tautas kultūrā. Dziesmu svētki ir saistīti ne tikai ar mūziku un dziedāšanas prieku, bet arī sabiedriskajiem un vēsturiski politiskajiem notikumiem.

Darba mērķis. Izmantojot pieejamos avotus, iegūt plašu izpratni par Dziesmu un deju svētku tradīciju, tās nozīmi mūsdienu sabiedrībā, pētot sabiedrības, nozares profesionāļu, pašu dalībnieku un kolektīvu vadītāju attieksmes pret svētku ideju, nozīmi, problēmām, attīstības iespējām mūsdienu apstākļos un nākotnē, kur liela ietekme ir ekonomiskajai funkcijai un finansiālajam nodrošinājumam. Lasīt vairāk "Dziesmu un deju svētku sociāli ekonomiskais novērtējums"