Kvalitātes vadība augstskolas studiju procesā un skolotāja kompetences veidošanās

Irina Degtjarjova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Visā pasaulē ir aktuāls jautājums par kvalitāti un izglītības efektivitāti. Iestājoties ES, Latvija iesaistījās vairākos procesos, kuri norisinās dažādās jomās. Katrā no tiem tiek izvirzīti mērķi un uzdevumi, regulāri notiek rezultātu analīze un perspektīvas attīstības noteikšana. Tiek strādāts pie vienotas izpratnes veidošanas dažādās jomās. Valsts konkurētspēja un attīstība ir atkarīga no izglītības kvalitātes skolā, kas nevar būt realizējama bez skolotājiem, kuru kompetences  pamats veidojas augstskolā. Valsts konkurētspēja cieši saistīta ar studiju procesa vadību augstskolā un topošo skolotāju iegūto kompetenci, tāpēc skolotāju izglītības studiju programmās pamatstudiju pakāpē jānodrošina augsta studiju  kvalitāte. Augsti kvalificēts skolotājs ir garants skolēna tapšanai par labu speciālistu jebkurā jomā.

Darba mērķis. Teorētiski analizēt kvalitātes vadības principu ieviešanas un skolotāja kompetences veidošanās sakarības. Lasīt vairāk "Kvalitātes vadība augstskolas studiju procesā un skolotāja kompetences veidošanās"