Dažāda vecuma sieviešu labizjūtas, pašcieņas un dzīvesspēka rādītāju atšķirības

Guna Svence, Jolanta Segliņa-Gluškova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Dzīvesspēka jēdziens psiholoģijā ir salīdzinoši jauns un Latvijā maz pētīts, tāpat kā atsevišķas sieviešu izlases, nosakot to raksturojošās pazīmes. Tā kā dzīvesspēka teorijas apraksta dzīvesspēka veidojošos komponentus saistībā ar pašnovērtējumu un psiholoģisko labizjūtu, tad tiek izvirzīts pētījuma mērķis – novērtēt dzīvesspēka, labizjūtas un pašcieņas rādītāju sakarības agrīnā un vidējā brieduma sieviešu izlasēs. Lasīt vairāk "Dažāda vecuma sieviešu labizjūtas, pašcieņas un dzīvesspēka rādītāju atšķirības"

Latvijas iedzīvotāju izlases grupas priekšstatu par labizjūtu satura vienības kā pirmā Latvijas labizjūtas testa izveides pamats

Guna Svence, Māris Majors, Laila Majore
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Veiktais pētījums dod iespēju analizēt, kādi ir Latvijas iedzīvotāju priekšstati, par jaunvārdu labizjūta, kas ļāva izveidot satura vienības, lai, apkopojot līdzīgo, savāktu pamatotu informāciju labizjūtas testa apakšskalu izveidei, dotu iespēju izveidot pirmuzmetumu, pārbaudīt tā validitāti un izveidot testa pirmo variantu.

Darba mērķis. Noskaidrot, ar kādiem pozitīvās psiholoģijas jēdzieniem Latvijas pētījuma tiek asociēts jaunvārds „labizjūta”, lai uz esošo konstruktu jeb satura vienību pamata izveidotu labizjūtas testu, kas būtu piemērots latviešu valodas lietotājiem. Lasīt vairāk "Latvijas iedzīvotāju izlases grupas priekšstatu par labizjūtu satura vienības kā pirmā Latvijas labizjūtas testa izveides pamats"