Laika izpratnes veidošanās topošajiem deju skolotājiem studiju kursa Klasiskā deja apguves procesā

Sandra Vītola
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Izpratne par laiku ir svarīgs nosacījums dejas mākslā. Klasiskās dejas nodarbībās laika izpratnes veidošanās ir saistīta ar spēju saprast kustības un mūzikas savstarpējo vienotību, kas izpaužas dejas un mūzikas kopējo elementu mijiedarbībā.

Darba mēris. Analizēt laika izpratnes veidošanos topošajiem deju skolotājiem un konstatēt tā nosacījumus studiju kursa Klasiskā deja apguves procesā. Lasīt vairāk "Laika izpratnes veidošanās topošajiem deju skolotājiem studiju kursa Klasiskā deja apguves procesā"