Skolēnu attieksmes pret statusu klasē izmaiņas socializācijas procesā

Airisa Šteinberga

 Nodaļas saturs

Mūsdienu skolēnu pedagoģiskās vērtības

Ausma Špona, Baiba Brigmane
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Skolēnu pedagoģiskās vērtības ir lietu, faktu, parādību nozīmība, kas sekmē personības pilnveidošanos. Ģimene, skola, skolotāji un vienaudži ir katra skolēna vērtību veidošanās avoti. Mūsdienu skola pārmaiņu procesos ar inovatīvajām mācību programmām, mācību procesa organizāciju, skolēnu darbību sociālās grupās, projektu un mācību pētniecisko metožu izmantošana aktivizē skolēnu mācību darbību un nostiprina pozitīvus mācīšanās motīvus. Izglītība, skola ir skolēnu vērtības. Pretruna ir starp skolēnu jaunas informācijas vajadzībām un to apmierināšanu skolā. Informācijas avotu rangu tabulā gandrīz 2000 Rīgas skolēnu pēdējā vietā ievieto mācību grāmatu, priekšpēdējā - skolotāju un mācību stundas. Skolotāju un skolēnu savstarpējās sadarbības vide kļuvusi humānāka: 57% no aptaujātiem skolēniem jūtas cienīti vienaudžu vidē. Savstarpējās attiecības kļūst par mūsdienu skolēnu pedagoģiskām vērtībām.

Atslēgvārdi: skolas vide, skolēna statuss, skolotājs-līderis, pedagoģiskās vērtības, informācijas avoti, sadarbība.

Lasīt vairāk "Mūsdienu skolēnu pedagoģiskās vērtības"