Kreatīvu un inovatīvu metožu lietošana biznesa speciālistu sagatavošanā

Maija Zakariževska
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
PPZPI Kreativitātes pētījumu centrs, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu izglītības procesā vēlamo rezultātu sasniegšanai ir jāmeklē inovatīvi risinājumi. Tāpēc augstākās izglītības iestādēs studiju darbā tiek izmantotas kreatīvas metodes.

Darba mērķis. Izpētīt, kādas kreatīvas inovatīvas studiju metodes tiek izmantotas biznesa speciālistu sagatavošanā. Lasīt vairāk "Kreatīvu un inovatīvu metožu lietošana biznesa speciālistu sagatavošanā"

Inovatīvā vide humanitāro mācību priekšmetu apguvē

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas vispārējās izglītības iestādēs notiek nozīmīgas pedagoģiskā procesa satura un metodikas pārmaiņas. 2006. gadā Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem, 2008. gadā – attiecīgi noteikumus par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem. Skolotājiem ir lielas iespējas mācību  priekšmeta satura, metožu un līdzekļu izvēlē.

Darba mērķis. Analizēt humanitāro mācību priekšmetu skolotāju metodiskās sagatavotības efektivitātes paaugstināšanos darbam pārmaiņu un inovācijas apstākļos. Lasīt vairāk "Inovatīvā vide humanitāro mācību priekšmetu apguvē"