Mācību motivācijas veicināšanas iespējas svešvalodu apguvē augstskolā

Margarita Kaltigina
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Valodu apguves procesa rezultātus lielā mērā nosaka šī procesa dalībnieku motivācija, kas studiju programmu obligāto kursu apguvē ne vienmēr ir augsta.

Darba mērķis. Aprakstīt iespējas rosināt studentu radošu un aktīvu mācību procesu atsevišķu valodas fenomenu apguvei un valodas prasmju integratīvai pilnveidei. Lasīt vairāk "Mācību motivācijas veicināšanas iespējas svešvalodu apguvē augstskolā"

Kompetenta mācīšanās – mācību procesa kvalitātes nosacījums un līdzeklis

Iveta Kāposta
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Analizējot mācību procesa vispārīgās likumsakarības, V. Zelmenis raksturojis arī mācību principus. Mūsdienās viens no nozīmīgākajiem mācību principiem, kas saistīts ar mācību rezultātu ir: ievirze pašizglītībā jeb pāreja uz pašizglītību, jo viens no nozīmīgākajiem sabiedriskajiem uzdevumiem ir mācīties spējīgas sabiedrības veidošana. Lai šo mērķi – mācīties spējīga sabiedrība – sasniegtu vispārējās izglītības mācību procesā, skolēnam jāapgūst mācīšanās prasmes, kuras veido kompetentas mācīšanās pamatu.

Darba mērķis. Raksturot kompetentu mācīšanos un tās nozīmi mācību procesā, kā arī kompetentas mācīšanās saistību ar mācīšanu. Lasīt vairāk "Kompetenta mācīšanās – mācību procesa kvalitātes nosacījums un līdzeklis"

1.-4. klašu skolēnu pašapziņas veidošanās vispārējās klavierspēles mācību procesā mūzikas privātskolā

Anna Garkule, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Spēja apzināties sevi un savu vietu sabiedrībā jūtami aktualizējas sākumskolas vecumposmā. Mūzikas izglītība, zinātnē balstīts mācību process mūzikas privātskolā spēj sekmēt skolēnu pašapziņas veidošanos.

Pētījuma mērķis. Izpētīt teorētiskos aspektus 1.–4. klašu skolēnu pašapziņas veidošanās modeļa vispārējās klavierspēles mācību procesā mūzikas privātskolā izstrādei un pārbaudīt tā efektivitāti. Lasīt vairāk "1.-4. klašu skolēnu pašapziņas veidošanās vispārējās klavierspēles mācību procesā mūzikas privātskolā"

Pusaudžu attieksmju veidošanās mūzikas nometnē Vītolēni Gaujienā

Ilze Dāve, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas kultūra ir paliekoša vērtība, un tās saglabāšana ir ļoti svarīga. Tādēļ nepieciešams veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos sabiedrībā pret kultūras vērtībām. Pusaudžu audzināšanā liela nozīme ir mūzikas izglītībai, tā palīdz veidot intelektuāli un estētiski attīstītu jauno paaudzi.

Pētījuma mērķis. Izpētīt pusaudžu attieksmju veidošanos muzikālajā darbībā mūzikas nometnē Vītolēni Gaujienas kultūrvides un J. Vītola dibināto tradīciju kontekstā. Lasīt vairāk "Pusaudžu attieksmju veidošanās mūzikas nometnē Vītolēni Gaujienā"