Mājturība un tehnoloģijas sākumskolā jaunā mācību priekšmeta standarta skatījumā

Elita Volāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Mūsdienu sabiedrībā pieaug pieprasījums pēc tehnoloģiju sasniegumiem. Būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar jaunā mācību priekšmeta standarta ieviešanu.

Darba mērķis. Pētīt un atklāt mājturības un tehnoloģijas mācības saturu priekšmeta standarta kontekstā, atklāt problemātiskos aspektus tā realizācijā un meklēt risinājumus. Lasīt vairāk "Mājturība un tehnoloģijas sākumskolā jaunā mācību priekšmeta standarta skatījumā"

Dzīvesdarbības prasmju apguve mājturības un tehnoloģiju stundās skolā

Elita Volāne, Ainārs Špons
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolēnu nepilnīgi apgūtās dzīvesdarbības prasmes var kļūt par iemeslu nespējai risināt dzīves problēmas, izprast dzīves jēgu, apzināties savu vērtību.

Darba mērķis. Pētīt un atklāt skolēnu dzīvesdarbības prasmju apguves pedagoģiskos nosacījumus mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā. Lasīt vairāk "Dzīvesdarbības prasmju apguve mājturības un tehnoloģiju stundās skolā"