Mājturības (rokdarbu) mācības attīstības tendences Latvijā

Elita Volāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Kopsavilkums

Ievads. Katras jaunas ekonomiskās un politiskās izmaiņas sabiedrībā izraisa vērtību pārvērtēšanu visās dzīves jomās, arī izglītībā, tai skaitā mājturības (rokdarbu) mācībā. Šīm izmaiņām, arī mājturības (rokdarbu) mācībā, vērojamas zināmas likumsakarības, kas periodiski mainās. Vērtību nesakārtotība skar arī mācīšanās procesu skolā, īpaši mājturību (rokdarbus).

Darba mērķis. Pētīt un analizēt mājturības (rokdarbu) mācības attīstības ietekmējošos faktorus Latvijā vēsturiskā un mūsdienu skatījumā. Prognozēt mājturības (rokdarbu) mācības attīstības tendences nākotnē. Lasīt vairāk "Mājturības (rokdarbu) mācības attīstības tendences Latvijā"