Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi

Inga Bērziņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves programmas piedāvā vairākas izglītības iestādes Latvijā, tomēr programma, kur par galveno izvirzīts izglītības pedagoģiskais aspekts, ir tikai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Lasīt vairāk "Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi"

Friderika Šopēna – pianista, komponista mākslas ieguldījums klavierspēles pedagoģijā

Aleksandra Semjonova, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Pētījumā analizētas Friderika Šopēna daiļrades mākslinieciskās un pedagoģiskās pamatnostādnes, noskaidrotas F. Šopēna „Metožu metode” (franču val. „la méthode des méthodes”) metodiskās īpatnības un izstrādāti metodiskie ieteikumi Prelūdiju op.28 (a-moll, e-moll, h-moll, E-Dur, c-moll) iestudēšanai mūsdienu klavierspēles mācību procesā.

Pētījuma mērķis. Izpētīt Friderika Šopēna – pianista, komponista mākslinieciskās un pedagoģiskās darbības īpatnību pielietošanas iespējas mūsdienu klavierspēles mācību procesā. Lasīt vairāk "Friderika Šopēna – pianista, komponista mākslas ieguldījums klavierspēles pedagoģijā"