4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā

Dita Dansona, Sandra Vītola

Kopsavilkums

Ievads. Vispusīgai indivīda psihiskai attīstībai vissvarīgākie ir pirmie dzīves gadi, īpaši 4-5 gadi jeb pirmsskolas vecums, kad bērns vairs nav mazbērns, bet vēl arī netuvojas skolas vecumam. Tas ir vecumposma vidus, kurā indivīda psihiskajā attīstībā liela nozīme ir socializācijai, kad bērna adaptācija ārpus ģimenes noris jaunā, neierastā vidē – pirmsskolas izglītības iestādē, deju pulciņā, u.c.

Pētījuma mērķis. Izzināt 4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšanas iespējas deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā. Lasīt vairāk "4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā"

Pedagoģijas zinātnes daži metodoloģijas aspekti

Ausma Špona
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pāreja uz humānās pedagoģijas teoriju Latvijā divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados saistīta ar krīzi pedagoģijā. Vienotībā ar pedagoģijas zinātnes attīstību attīstās arī tās metodoloģija. Rakstā analizēta pedagoģijas zinātņu  sistēmas veidošanās atbilstoši cilvēka attīstībai un darbības veidiem. Pedagoģijas zinātnes metodoloģijas objekts ir pētnieciskā darbība. Tās kvalitatīva organizācija ir nosacījums jaunu zināšanu ieguvei, teorijas attīstībai, kas pilnveido un virza pedagoģisko praksi. Pedagoģijas metodoloģijas pamatkomponents ir zinātnes priekšmets - cilvēka audzināšana.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas pedagoģijas metodoloģijai, tās būtībai un saturam. Lasīt vairāk "Pedagoģijas zinātnes daži metodoloģijas aspekti"