Radošās pašizpausmes procesuālā modeļa lietojums dejas iestudēšanas procesā

Alda Skrastiņa

Kopsavilkums

Ievads. Radošā pašizpausme mūsdienu pedagoģijā tradicionāli pētīta personības attīstības un produktīvās darbības kontekstā. Ne mazāk svarīgi ir pētījumi dejas pedagoģijā, kas vērsti uz personības radošā potenciāla pilnveidi un radošās pašizpausmes meklējumiem deju kolektīvu mākslinieciskajā darbībā. Lai sasniegtu konkrētu mērķi, dejas iestudēšanas procesā nepieciešams izmantot dejas mākslas izteiksmes līdzekļus, kurus lieto katrs horeogrāfs savienojumā ar dejotāju radošo potenciālu.

Pētījuma mērķis. Pamatot radošās pašizpausmes procesuālā modeļa lietojuma efektivitāti dejas iestudēšanas procesā. Lasīt vairāk "Radošās pašizpausmes procesuālā modeļa lietojums dejas iestudēšanas procesā"

Pieaugušā un bērna sociālā mijiedarbība rotaļā pirmsskolēna komunikatīvās kompetences sekmētāja

Inga Stangaine
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Saskarsme ir pirmais darbības veids, ko savā attīstībā apgūst bērns. Bērna saskarsmes un komunikatīvo kompetenču attīstība notiek sociālās pieredzes ieguves rezultātā, it īpaši mijiedarbībā starp bērnu un pieaugušo. Tieši rotaļā bērns apgūst runas un komunikatīvās prasmes.

Darba mērķis. Pētīt pieaugušo un bērnu mijiedarbības un pirmsskolēnu komunikatīvo prasmju attīstības likumsakarības un veicināšanas iespējas bērnu rotaļās. Lasīt vairāk "Pieaugušā un bērna sociālā mijiedarbība rotaļā pirmsskolēna komunikatīvās kompetences sekmētāja"