Senioru darbības motivācijas veicināšana deju nodarbībās

Antra Zūkere

Kopsavilkums

Ievads. Aizvien pieaugošais vecu cilvēku īpatsvars sabiedrībā sekmē senioru deju kopu skaita pieaugumu, kā arī rada nepieciešamību labāk izprast šī vecumposma vajadzības un darbības motivāciju dalībai deju nodarbībās.

Darba mērķis. Izpētīt senioru darbības motivāciju dalībai deju nodarbībās. Lasīt vairāk "Senioru darbības motivācijas veicināšana deju nodarbībās"

Mācību motivācijas veicināšanas iespējas svešvalodu apguvē augstskolā

Margarita Kaltigina
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Valodu apguves procesa rezultātus lielā mērā nosaka šī procesa dalībnieku motivācija, kas studiju programmu obligāto kursu apguvē ne vienmēr ir augsta.

Darba mērķis. Aprakstīt iespējas rosināt studentu radošu un aktīvu mācību procesu atsevišķu valodas fenomenu apguvei un valodas prasmju integratīvai pilnveidei. Lasīt vairāk "Mācību motivācijas veicināšanas iespējas svešvalodu apguvē augstskolā"

Mūzikas skolu vijoļspēles 1.-4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās

Dace Štrodaha, Maruta Sīle

Kopsavilkums

Ievads. Mūzikas skolu vecākajās sākumskolas klasēs audzēkņiem pazeminās mācību motivācijas līmenis, tādēļ nepieciešams noskaidrot, kādi ir tam iemesli, kādas ir mācību satura iespējas interešu veidošanās procesā, kas nosaka mācību  motivācijas veidošanos sākumskolas audzēkņiem, kādas ir mūzikas skolas audzēkņu vijoļspēles apguves un skolotāju vajadzību mijsakarības.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolu vijoļspēles 1.–4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās iespējas vijoļspēles mācību procesā. Lasīt vairāk "Mūzikas skolu vijoļspēles 1.-4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās"