Emocionālā pārdzīvojuma apzināšanās kultūras vērtību izpratnei pamatskolas multikulturālā vidē

Anita Petere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Demokratizācijas procesi Latvijā prasa, lai skolas pedagoģisko procesu nodrošinātu katram individuālajam skolēnam, ieraudzītu katru indivīdu un nodrošinātu iespēju izmantot multikulturālo vidi, kas pēdējos gados arvien vairāk iezīmējas Latvijas skolās, kā katra indivīda garīgo potenciālu sekmējošu faktoru.

Darba mērķjis. Izzināt pedagoģiskos nosacījumus emocionālā pardzīvojuma nozimībai kultūras vērtību apzināšanās sekmēšanai skolas multikulturālā vidē. Lasīt vairāk "Emocionālā pārdzīvojuma apzināšanās kultūras vērtību izpratnei pamatskolas multikulturālā vidē"