Empātija kā emocionālās inteliģences komponents mūzikas skolotāja darbībā

Laimrota Kriumane,
Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Rakstā analizēta empātija kā emocionālās inteliģences komponents un tās nozīme mūzikas skolotāja darbībā.

Darba mērķis. Izpetīt cilvēka empātijas spēju kā emocionālās inteliģences komponenta teorētiskos aspektus un noteikt tās nozīmi mūzikas skolotāja darbībā. Lasīt vairāk "Empātija kā emocionālās inteliģences komponents mūzikas skolotāja darbībā"