Vispārizglītojošās skolas 7.-9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā

Iluta Treija, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Pašapliecināšanās ir viens no būtiskākajiem elementiem personības pilnvērtīgā attīstībā un to ir iespējams veicināt muzikālajā darbībā. Diemžēl reālajā situācijā mācīšana un mācīšanās notiek visai vienveidīgi un bieži vien stagnatīvi. Šāda pieeja mācību procesam neveicina skolēnu pašapliecināšanos, it sevišķi pusaudžu vecumposmā, līdz ar to pastāv iespēja, ka skolēniem izveidosies noraidoša attieksme pret mūzikas apguvi.

Pētījuma mērķis. Izpētīt vispārizglītojošās skolas 7.–9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošās skolas 7.-9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā"