Bērnu līdzsvarotas darbības pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi pirmsskolā

Anna Līduma
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Mūsdienu pedagoģijā audzināšanas mērķis ir humāna personība. Svarīgi ir sekmēt personības intelektuālo, emocionālo un gribas līdzsvaru cilvēkā. Veseluma pieeja ir nozīmīga pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā.

Darba mērķis. Aktualizēt pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus bērnu līdzsvarotai attīstībai pirmsskolā. Lasīt vairāk "Bērnu līdzsvarotas darbības pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi pirmsskolā"