Pārdzīvojuma pieredze kā kreatīvs vērtību veidošanās process

Māra Vidnere
Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības augstskola
Kreativitātes pētnieciskais institūts, Latvija

 

Kopsavilkums

Ievads. Pārdzīvojumu pieredzes apzināšanās process ir kreatīvs psihiskās aktivitātes process, kā rezultātā notiek jaunu vērtību transformēšanās.

Darba mērķis. Pamatot pārdzīvojuma pieredzi kā kreatīvo apziņas darbību un jaunu vērtību veidošanos. Pārdzīvojuma pieredzes un vertību veidošanās mijsakarības. Lasīt vairāk "Pārdzīvojuma pieredze kā kreatīvs vērtību veidošanās process"