V nodaļa. Praktikums. Kreativitāte un pašaktualizācija

Līga Roķe

Kreativitātes un pašaktualizācijas treniņprogramma


Mērķis:
Personības radošā potenciāla atraisīšana ar metodēm; iepazīstināšana ar psiholoģiskajām teorijām un pētījumiem par kreativitāti Lasīt vairāk "V nodaļa. Praktikums. Kreativitāte un pašaktualizācija"

Pašaktualizācijas pilnveides iespējas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem integratīvo mūzikas nodarbību procesā

Anita Zambare, Maruta Sīle

Kopsavilkums

Ievads. Pašlaik Latvijā ir sociālekonomiskā un kultūrpolitiskā situācija, kurai raksturīgas noteiktas prasības pret ikvienu sabiedrības locekli. Katram nepieciešams patstāvīgi noteikt savas dzīves perspektīvu, izvirzīt sev mērķi un, atbilstoši savām spējām un maksimāli izmantojot piedāvātās iespējas, atrast līdzekļus savas izvēles īstenošanai, pašaktualizācijai. Mūzika un muzicēšana kā darbība tiek uzskatīta par vienu no līdzsvarotas personības attīstības līdzekļiem.

Pētījuma mērķis. Izpētīt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem pašaktualizācijas pilnveides iespējas integratīvo mūzikas nodarbību procesā. Lasīt vairāk "Pašaktualizācijas pilnveides iespējas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem integratīvo mūzikas nodarbību procesā"