1.-4. klašu skolēnu pašapziņas veidošanās vispārējās klavierspēles mācību procesā mūzikas privātskolā

Anna Garkule, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Spēja apzināties sevi un savu vietu sabiedrībā jūtami aktualizējas sākumskolas vecumposmā. Mūzikas izglītība, zinātnē balstīts mācību process mūzikas privātskolā spēj sekmēt skolēnu pašapziņas veidošanos.

Pētījuma mērķis. Izpētīt teorētiskos aspektus 1.–4. klašu skolēnu pašapziņas veidošanās modeļa vispārējās klavierspēles mācību procesā mūzikas privātskolā izstrādei un pārbaudīt tā efektivitāti. Lasīt vairāk "1.-4. klašu skolēnu pašapziņas veidošanās vispārējās klavierspēles mācību procesā mūzikas privātskolā"