Cilvēka pašaudzināšana sabiedrības attīstības krīzes apstākļos

Ausma Špona
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Ievads. Demokrātiskas sabiedrības kritērijs ir cilvēku labklājība. Cilvēku sadarbības kvalitāte demokrātiskā sabiedrībā sekmē cilvēku audzināšanu līdztiesīgā divpusējā procesā – audzināšana/pašaudzināšana. Audzināšanas/pašaudzināšanas
process pozitīvi ietekmē pedagoģiskā procesā mācību, attieksmju un sabiedriskās uzvedības vienotības veidošanos.

Darba mērķis. Izanalizēt pieeju pašaudzināšanai kā objektīvai mūsdienu pedagoģiskai parādībai. Lasīt vairāk "Cilvēka pašaudzināšana sabiedrības attīstības krīzes apstākļos"