Pilsoniskā izglītība ilgtspējīgai attīstībai jauno speciālistu izglītībā Latvijā

Inese Jurgena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības adadēmija, Latvija
Zigurds Mikainis
Rēzeknes Augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Raksts veltīts jauno speciālistu pilsoniskās izglītības problēmām ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Mūsdienu apstākļos to veiksmīga atrisināšana kļūst par augstākās izglītības centrālo funkciju.

Darba mērķis. Analizēt pilsoniskās izglītības pieredzi ilgtspējīgas attīstības aspektā jauno speciālistu izglītībā Latvijā. Lasīt vairāk "Pilsoniskā izglītība ilgtspējīgai attīstībai jauno speciālistu izglītībā Latvijā"