Tradicionālie gadskārtu svētki pirmsskolā: didaktiskie pamatprincipi un to īstenošana praksē

Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Gadskārtu svētku tradīcijās ietvertais pasaules tvērums atspoguļo tautas daudzu tūkstošu gadu laikā uzkrāto pieredzi. Indivīda izpratne par savu piederību konkrētai kultūrai veidojas jau agrā bērnībā. Tās izveidē svarīga nozīme ir sistematizētām zināšanām par savu kultūru, prasmēm šīs zināšanas lietot un pozitīvu attieksmi gan pret sevi kā kultūras tradīciju nesēju, gan citiem cilvēkiem un citām kultūrām, kurām arī piemīt sava neatkārtojama unikalitāte. Lasīt vairāk "Tradicionālie gadskārtu svētki pirmsskolā: didaktiskie pamatprincipi un to īstenošana praksē"

Atklājuma mācības pirmsskolā āra nodarbībās Norvēģijā

Liene Ķēniņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Pagājušajā gadsimtā zinātniskie atklājumi par 5–6 gadus vecu bērnu darbības izpēti pamatoja pirmsskolas izglītības pedagoģijas un tās izglītības satura jaunu aspektu. Tomēr izglītības zinātne viennozīmīgas vadlīnijas nedod. Būtiski ir tas, ka bērns mācās atklājot. Tieši tas, ko bērns pats atklāj, ir viņa pašatklājums, personīgi nozīmīgs darbības rezultāts. Lasīt vairāk "Atklājuma mācības pirmsskolā āra nodarbībās Norvēģijā"

Latviešu un krievu bērnu runa stāstījumos

Dace Markus
Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmija

 

Pētījuma mērķis -  ar latviski un krieviski runājošu bērnu stāstījumu palīdzību ielūkoties 21. gs. sākumā Latvijā dzīvojošo bērnu pasaules uztverē. Lasīt vairāk "Latviešu un krievu bērnu runa stāstījumos"

4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā

Dita Dansona, Sandra Vītola

Kopsavilkums

Ievads. Vispusīgai indivīda psihiskai attīstībai vissvarīgākie ir pirmie dzīves gadi, īpaši 4-5 gadi jeb pirmsskolas vecums, kad bērns vairs nav mazbērns, bet vēl arī netuvojas skolas vecumam. Tas ir vecumposma vidus, kurā indivīda psihiskajā attīstībā liela nozīme ir socializācijai, kad bērna adaptācija ārpus ģimenes noris jaunā, neierastā vidē – pirmsskolas izglītības iestādē, deju pulciņā, u.c.

Pētījuma mērķis. Izzināt 4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšanas iespējas deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā. Lasīt vairāk "4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā"

Literāro darbu izmantošana vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības sekmēšanai

Antra Randoha, Vladislava Uršuļska
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu sabiedrībā aizvien vairāk ir pieprasīta aktīva, radoša un garīgi bagāta personība. Radošas personības attīstība ir viens no jautājumiem, kas piesaista pedagogu un psihologu uzmanību, jo radoša personība ir ne tikai augsti intelektuāli attīstīta, bet arī emocijām bagāta, tā spēj saskatīt dzīvē patiesi skaisto, kas mūsdienu pasaulē ir īpaši nozīmīgi. Pirmsskolas vecuma bērniem liela nozīme radošās darbības veicināšanā ir literatūrai – literārajiem darbiem, varoņiem, notikumiem. Literatūra ir viens no tiem mākslas veidiem, kas bērniem ir pieejams visvieglāk un saprotams visātrāk. Tieši literāro darbu ietekmē bērni izjūt dažādas emocijas, pārdzīvojumus, mācās izteikt savu vērtējumu un veido attieksmi  pret dzīvi.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski atklāt literāro darbu izmantošanas iespējas vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības sekmēšanā. Lasīt vairāk "Literāro darbu izmantošana vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības sekmēšanai"