Jēdzieni bērna valodā un attēlā

Dace Markus
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Raksts ir turpinājums RPIVA Bērna valodas pētījumu centrā uzsāktam pētījumam par bērna pasaules ainas veidošanos.

Darba mērķis. Papildināt atziņas par pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu pasaules ainas veidošanos. Lasīt vairāk "Jēdzieni bērna valodā un attēlā"