Fizisko aktivitāšu loma pirmsskolas vecuma bērnu kustību iemaņu, koordinācijas un orientēšanās telpā spēju attīstībā

Juris Porozovs
Toms Jurkevičs
Marina Grigorjeva
Dainis Krauklis
Rīgas Pedagoģijas un izlgītības vadības akadēmija, Latvija

 

Kopsavilkums

Ievads. Sporta nodarbibām jau no pirmajiem dzīves gadiem ir svarīga loma bērna spēju attīstībā. Pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti svarīgi attistīt kustību iemaņas, koordināciju un orientēšanos telpā. Pilnveidojot kustību iemaņas, bērni ar redzes traucējumiem jūtas drošāki un atbrivotāki gan saskarsmē ar citiem cilvēkiem, gan arī rotaļās. Lasīt vairāk "Fizisko aktivitāšu loma pirmsskolas vecuma bērnu kustību iemaņu, koordinācijas un orientēšanās telpā spēju attīstībā"

4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā

Dita Dansona, Sandra Vītola

Kopsavilkums

Ievads. Vispusīgai indivīda psihiskai attīstībai vissvarīgākie ir pirmie dzīves gadi, īpaši 4-5 gadi jeb pirmsskolas vecums, kad bērns vairs nav mazbērns, bet vēl arī netuvojas skolas vecumam. Tas ir vecumposma vidus, kurā indivīda psihiskajā attīstībā liela nozīme ir socializācijai, kad bērna adaptācija ārpus ģimenes noris jaunā, neierastā vidē – pirmsskolas izglītības iestādē, deju pulciņā, u.c.

Pētījuma mērķis. Izzināt 4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšanas iespējas deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā. Lasīt vairāk "4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā"

Bērnu ar redzes traucējumiem koordinācijas spēju attīstība ar speciālu vingrinājumu palīdzību

Juris Porozovs , Marina Grigorjeva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti svarīgi attīstīt kustību koordināciju. Bērniem ar redzes traucējumiem līdzsvara sajūta un orientēšanās telpā ir vājāk attīstītāka nekā veseliem bērniem, tāpēc šo īpašību attīstīšanai jāpievērš īpaša uzmanība. Pilnveidojot kustību iemaņas, bērni ar redzes traucējumiem jūtas drošāki un atbrīvotāki gan saskarsmē ar citiem cilvēkiem, gan arī rotaļās.

Darba mērķis. Izstrādāt speciālu vingrinājumu kopumu pirmsskolas vecuma bērnu koordinācijas spēju pilnveidošanai, un pārbaudīt vingrinājuma kopuma ietekmi uz līdzsvara un orientēšanās telpā spēju attīstību bērniem ar redzes traucējumiem. Lasīt vairāk "Bērnu ar redzes traucējumiem koordinācijas spēju attīstība ar speciālu vingrinājumu palīdzību"