Pirmsskolas vecuma bērna rotaļdarbības un gribas veidošanās mijsakarības

Dagnija Vigule
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Pirmsskolas vecuma bērna gribas veidošanās iespējama, balstoties uz humānu pieeju cilvēkam, cienot un atbalstot individualitāti, izprotot bērna darbības motīvu un radot vidi bērna pašdarbībai. Bērns rotaļdarbībā vadās no iekšējām vajadzībām, motīviem, sava subjektīvā pasaules redzējuma. Lasīt vairāk "Pirmsskolas vecuma bērna rotaļdarbības un gribas veidošanās mijsakarības"

Pirmsskolas vecuma bērna stāstītprasmes sekmēšana tēlotājdarbībā

Antra Randoha, Agrita Tauriņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Viens no iemesliem runas nepietiekami sekmīgai attīstībai mūsdienu sabiedrībā ir šobrīd raksturīgā tendence – informāciju par interesējošiem tematiem iegūt, izmantojot interneta resursus, galvenokārt apskatot video ierakstus vai fotogrāfijas. Lasīt vairāk "Pirmsskolas vecuma bērna stāstītprasmes sekmēšana tēlotājdarbībā"

Rotaļlieta pirmsskolas vecuma bērna komunikatīvo prasmju sekmēšanai

Dagnija Vigule, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pirmsskolas vecumā rotaļa ir bērna pašizvēlēta aktivitāte, un tai piemīt īpašības, kas sekmē bērna komunikatīvās prasmes un zināšanas. Ja bērnam būs nodrošināta bagātīga un pārdomāta rotaļu vide, kurā viņš spēs rast impulsu darbībai, tad viņš varēs attīstīt arī rotaļu. Tieši rotaļlieta ir tā, kas sekmē un bagātina rotaļu saturu, attīsta izdomu un fantāziju un nodrošina komunikāciju starp rotaļbiedriem.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski atklāt rotaļlietas nozīmi pirmsskolas vecuma bērnu komunikācijas prasmju sekmēšanā. Lasīt vairāk "Rotaļlieta pirmsskolas vecuma bērna komunikatīvo prasmju sekmēšanai"