Pārdzīvojuma pieredze kā kreatīvs vērtību veidošanās process

Māra Vidnere
Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības augstskola
Kreativitātes pētnieciskais institūts, Latvija

 

Kopsavilkums

Ievads. Pārdzīvojumu pieredzes apzināšanās process ir kreatīvs psihiskās aktivitātes process, kā rezultātā notiek jaunu vērtību transformēšanās.

Darba mērķis. Pamatot pārdzīvojuma pieredzi kā kreatīvo apziņas darbību un jaunu vērtību veidošanos. Pārdzīvojuma pieredzes un vertību veidošanās mijsakarības. Lasīt vairāk "Pārdzīvojuma pieredze kā kreatīvs vērtību veidošanās process"

The traumatic experience of repressed persons as the psychological basis of forming the satiated values

Māra Vidnere
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Abstract

The work deals with the problems of repressed people’s experience in psychology showing the experience and its understanding these falsely accused and convicted people as well as the highest values of life created as a result. The average length of confinement in the forced labor camps in Siberia was 15 years. Lasīt vairāk "The traumatic experience of repressed persons as the psychological basis of forming the satiated values"