Produkta mārketinga aspekti profesionālās augstākās izglītības sistēmā

Inita Kulberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Izglītības pakalpojumu tirgū darbojas izglītības institūcijas, kas piedāvā apgūt zināšanas, kvalifikācijas, spējas un prasmes, un patērētāji, kuriem ir nepieciešams darba tirgum atbilstošs darbinieks. Lai izglītības procesus maksimāli tuvinātu attīstības procesiem sabiedrībā, izglītības sistēmā parādās inovatīvas iezīmes – informācijpratība, mūžizglītība un pāreja no mācīšanas uz patstāvīgu mācīšanos. Lasīt vairāk "Produkta mārketinga aspekti profesionālās augstākās izglītības sistēmā"