Vispārizglītojošās skolas 7.-9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā

Iluta Treija, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Pašapliecināšanās ir viens no būtiskākajiem elementiem personības pilnvērtīgā attīstībā un to ir iespējams veicināt muzikālajā darbībā. Diemžēl reālajā situācijā mācīšana un mācīšanās notiek visai vienveidīgi un bieži vien stagnatīvi. Šāda pieeja mācību procesam neveicina skolēnu pašapliecināšanos, it sevišķi pusaudžu vecumposmā, līdz ar to pastāv iespēja, ka skolēniem izveidosies noraidoša attieksme pret mūzikas apguvi.

Pētījuma mērķis. Izpētīt vispārizglītojošās skolas 7.–9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošās skolas 7.-9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā"

Mūzikas skolas 5.-8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveide solo dziedāšanas stundās

Ivita Linde, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Vokālās pedagoģijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir balss attīstība – dziedātāja mūzikas instrumenta izveide. Lai tas tiktu veikts kvalitatīvi pusaudžu balss mutācijas periodā, audzēkņu mācību process jāveido viņu  darbspējām atbilstošs.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolas 5.–8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveides iespējas solo dziedāšanas stundās. Lasīt vairāk "Mūzikas skolas 5.-8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveide solo dziedāšanas stundās"