Radošās pašizpausmes procesuālā modeļa lietojums dejas iestudēšanas procesā

Alda Skrastiņa

Kopsavilkums

Ievads. Radošā pašizpausme mūsdienu pedagoģijā tradicionāli pētīta personības attīstības un produktīvās darbības kontekstā. Ne mazāk svarīgi ir pētījumi dejas pedagoģijā, kas vērsti uz personības radošā potenciāla pilnveidi un radošās pašizpausmes meklējumiem deju kolektīvu mākslinieciskajā darbībā. Lai sasniegtu konkrētu mērķi, dejas iestudēšanas procesā nepieciešams izmantot dejas mākslas izteiksmes līdzekļus, kurus lieto katrs horeogrāfs savienojumā ar dejotāju radošo potenciālu.

Pētījuma mērķis. Pamatot radošās pašizpausmes procesuālā modeļa lietojuma efektivitāti dejas iestudēšanas procesā. Lasīt vairāk "Radošās pašizpausmes procesuālā modeļa lietojums dejas iestudēšanas procesā"

Vizuālās mākslas apguve radošās pašizpausmes kursā skolotāju izglītībā

Daiga Kalēja - Gasparoviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. 21. gadsimts nosaka vajadzību pēc sabiedrības, kas cenšas apzināt sevī apslēptās vērtības, ir orientēta uz pašapziņu un pašizpausmi visos vecuma posmos. Tas ir attiecināms arī uz skolotājiem, kuri pedagoģiskajā darbā ir atbildīgi par skolēnu vispusīgu attīstību un gatavību dzīvesdarbībai. Tas nosaka augstu profesionālo līmeni skolotājiem, brīvas un radošas individualitātes izpausmes pedagoģiskajā darbā.

Darba mērķis. Konstruēt teorētiski pamatotu vizuālās mākslas apguves modeli radošās pašizpausmes kursā. Lasīt vairāk "Vizuālās mākslas apguve radošās pašizpausmes kursā skolotāju izglītībā"