Rotaļlieta pirmsskolas vecuma bērna komunikatīvo prasmju sekmēšanai

Dagnija Vigule, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pirmsskolas vecumā rotaļa ir bērna pašizvēlēta aktivitāte, un tai piemīt īpašības, kas sekmē bērna komunikatīvās prasmes un zināšanas. Ja bērnam būs nodrošināta bagātīga un pārdomāta rotaļu vide, kurā viņš spēs rast impulsu darbībai, tad viņš varēs attīstīt arī rotaļu. Tieši rotaļlieta ir tā, kas sekmē un bagātina rotaļu saturu, attīsta izdomu un fantāziju un nodrošina komunikāciju starp rotaļbiedriem.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski atklāt rotaļlietas nozīmi pirmsskolas vecuma bērnu komunikācijas prasmju sekmēšanā. Lasīt vairāk "Rotaļlieta pirmsskolas vecuma bērna komunikatīvo prasmju sekmēšanai"