Skolēnu pētnieciskā darbība matemātikas un dabas zinību mācībā sākumskolā

Ineta Helmane, Rūta Voiciša
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Rakstā analizēta skolēnu pētnieciskās darbības veicināšana matemātikas un dabas zinību mācībā sākumskolā. Lasīt vairāk "Skolēnu pētnieciskā darbība matemātikas un dabas zinību mācībā sākumskolā"

Mājturība un tehnoloģijas sākumskolā jaunā mācību priekšmeta standarta skatījumā

Elita Volāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Mūsdienu sabiedrībā pieaug pieprasījums pēc tehnoloģiju sasniegumiem. Būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar jaunā mācību priekšmeta standarta ieviešanu.

Darba mērķis. Pētīt un atklāt mājturības un tehnoloģijas mācības saturu priekšmeta standarta kontekstā, atklāt problemātiskos aspektus tā realizācijā un meklēt risinājumus. Lasīt vairāk "Mājturība un tehnoloģijas sākumskolā jaunā mācību priekšmeta standarta skatījumā"