Sākumskolas vecuma bērnu pašcieņas veidošanās folkloras kopas darbības procesā

Sandra Jansone, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Pašcieņa kā emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir nozīmīgs cilvēka personības iekšējais faktors, kas nosaka veidu, kādā viņš mijiedarbojas ar ārējo pasauli. Veidošanās sākuma stadijā, kas lielā mērā sakrīt ar sākumskolas vecumu, šī attieksme pret sevi iegūst pozitīvu vai negatīvu ievirzi. Tai ir tendence palikt stabilai, bet tomēr tā var būt mainīga. Tas dod iespēju veikt mērķtiecīgas pedagoģiskās darbības, lai veicinātu pašcieņas pozitīvu attīstību.

Pētījuma mērķis. Izpētīt sākumskolas vecuma bērnu pašcieņas veidošanos folkloras kopas darbības procesā. Lasīt vairāk "Sākumskolas vecuma bērnu pašcieņas veidošanās folkloras kopas darbības procesā"