Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) izvērtējums

Sarmīte Jēgere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Zināšanu ekonomikas laikā par galvenajiem ekonomikas attīstības faktoriem kļūst cilvēkkapitāla kvalitāte un prasme to izmantot. Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmā nepieciešams nodrošināt sabiedrības aizsardzības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu procesu īstenošanu, kas iekļaujas ES kopējā struktūrā. Lasīt vairāk "Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) izvērtējums"