8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzē mūzikas skolā

Baiba Zveja, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Kora skaņdarbu iestudēšanas procesā audzēkņu analītiskā domāšana tiek attīstīta balstoties uz skaņdarba analīzes metodi, kas pamato audzēkņu iespējas apgūt dažādus informācijas veidus, veidot iemaņas un prasmes sistematizēt, gūt dziļāku izpratni.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolas 8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzes procesā. Lasīt vairāk "8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzē mūzikas skolā"

Klasicisma laikmeta skaņdarbu interpretācijas izpratnes veidošanās klavierspēles mācību procesā

Elīna Villeruša, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas mūzikas skolu klavierspēles mācību process nav iedomājams bez klasicisma stila repertuāra apguves. Tomēr neskatoties uz bagāto literatūras klāstu, kas pieejams pedagogiem par klasicisma skaņdarbu  interpretāciju, mūzikas skolu ikdienas praksē nereti vērojama nepietiekoši nopietna iedziļināšanās klasicisma stila izpētē.

Pētījuma mērķis. Izpētīt klasicisma laikmeta interpretācijas veidošanās pedagoģiski metodisko aspektu aktualitāti mūsdienu klavierspēles mācību procesā. Lasīt vairāk "Klasicisma laikmeta skaņdarbu interpretācijas izpratnes veidošanās klavierspēles mācību procesā"

Friderika Šopēna – pianista, komponista mākslas ieguldījums klavierspēles pedagoģijā

Aleksandra Semjonova, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Pētījumā analizētas Friderika Šopēna daiļrades mākslinieciskās un pedagoģiskās pamatnostādnes, noskaidrotas F. Šopēna „Metožu metode” (franču val. „la méthode des méthodes”) metodiskās īpatnības un izstrādāti metodiskie ieteikumi Prelūdiju op.28 (a-moll, e-moll, h-moll, E-Dur, c-moll) iestudēšanai mūsdienu klavierspēles mācību procesā.

Pētījuma mērķis. Izpētīt Friderika Šopēna – pianista, komponista mākslinieciskās un pedagoģiskās darbības īpatnību pielietošanas iespējas mūsdienu klavierspēles mācību procesā. Lasīt vairāk "Friderika Šopēna – pianista, komponista mākslas ieguldījums klavierspēles pedagoģijā"