Skola – reāla skolēnu dzīvesdarbības modeļa realizācija konkurencei darba tirgū

Sandra Rone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Pēdējā desmitgadē sabiedrībā ir notikušas straujas pārmaiņas, kas skar arī Latvijas sabiedrību.

Darba mērķis. Teorētiski pamatot un izveidot skolēnu dzīvesdarbības modeli. Lasīt vairāk "Skola – reāla skolēnu dzīvesdarbības modeļa realizācija konkurencei darba tirgū"