Skolotāju dzīves kvalitātes pašnovērtējums Latvijā 2011. gada nogalē

Silvija Kristapsone

Kopsavilkums


Anotācija. Raksts atspoguļo 2011. gada rudenī zinātniski pētnieciskā projekta ietvaros veiktās skolotāju dzīves kvalitātes aptaujas rezultātus, sniedzot skolotāju (N=555) subjektīvās labklājības dažādu aspektu novērtējumu, kas papildināti ar atbildēm uz papildus šos aspektus precizējošiem sociāli ekonomiska rakstura jautājumiem. Lasīt vairāk "Skolotāju dzīves kvalitātes pašnovērtējums Latvijā 2011. gada nogalē"

Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības

Ausma Špina
Māra Vidnere

Kopsavilkums


Darba mērķis:
Izanalizēt mūsdienu skolēna attieksmes kā socializācijas procesā pilnveidošanās nosacījumu. Lasīt vairāk "Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības"

Radoša sākumskolas skolēna prototips skolotāju priekšstatos

Līga Roķe
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolotāju priekšstati par radoša skolēna īpašībām jeb implicītās kreativitātes teorijas ir viens no skolēnu radošā potenciāla atpazīšanas un veicināšanas faktoriem.

Darba mērķis. Izpētīt sākumskolas skolotāju priekšstatus par radoša skolēna personības īpašībām un šo priekšstatu saistību ar skolotāja personisko pieredzi darbā ar skolēniem un viņu pašu radošas personības īpašībām. Lasīt vairāk "Radoša sākumskolas skolēna prototips skolotāju priekšstatos"