Rīgas 9. un 12.klašu skolēnu attieksme pret nākotni

Dr.habil.paed., profesore Ausma Špona, doktorante Māra Līce

Raksta mērķis: analizēt skolēnu attieksmes pret skolu, viņu nākotnes ieceres turpmākām mācībām un profesionālajai darbībai. Lasīt vairāk "Rīgas 9. un 12.klašu skolēnu attieksme pret nākotni"