Mūzikas skolas 5.-8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveide solo dziedāšanas stundās

Ivita Linde, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Vokālās pedagoģijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir balss attīstība – dziedātāja mūzikas instrumenta izveide. Lai tas tiktu veikts kvalitatīvi pusaudžu balss mutācijas periodā, audzēkņu mācību process jāveido viņu  darbspējām atbilstošs.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolas 5.–8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveides iespējas solo dziedāšanas stundās. Lasīt vairāk "Mūzikas skolas 5.-8. klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveide solo dziedāšanas stundās"