Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: dažas problēmas un to risināšanas iespējas

Zenta Anspoka, Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēta dažādu institūciju (LR Izglītības un zinātnes ministrija, Baltijas Sociālo zinātņu institūts, Valsts valodas aģentūra u.c.) pētījumu rezultāti par pēdējos gados (2000.- 2005.) aktuālu problēmu mazākumtautību skolēnu integrēšanos latviešu mācībvalodas sākumskolā un mazākumtautību skolēnu vajadzībām, apgūstot latviešu valodas kā mācību priekšmeta mācību saturu.

Darba mērķis. Analizēt mazākumtautību skolēnu vajadzības latviešu valodas mācību procesā un norādīt dažus pedagoģiskos līdzekļus, kas izmantojami šo vajadzību apmierināšanai latviešu mācībvalodas sākumskolā. Lasīt vairāk "Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: dažas problēmas un to risināšanas iespējas"