Improvizācijas metode dejas kompozīcijas apguves procesā

Rita Spalva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Improvizācijai ir sava īpaša vieta horeogrāfu un deju skolotāju sagatavošanā – kā kreatīva mākslinieciskā darbība tā ir uzskatāma par daiļrades metodi dejas kompozīcijas studiju priekšmeta apguvē. Provocējot nejaušību un spontanitāti, tā veicina studenta radošo iztēli un atbrīvo horeogrāfi sko domu no iegūtajiem stereotipiem. Improvizācijas ceļā studenti pilnveido dejas kompozīcijas izteiksmes līdzekļus (kustības, dejas zīmējumi, ķermeņa stāvokļi telpā), izvēlas iecerei atbilstošu dejas stilu un raksturu. Attiecībās starp dejas kompozīcijas strukturēšanu kā prognozējamu māksliniecisku darbību un improvizāciju kā spontānu pieeju tās veidošanā tiek veicināta studenta-horeogrāfa izpratne par kreatīva dejas kompozīcijas veidošanas procesa unikalitāti.

Darba mērķis. Konstatēt improvizācijas metodes izmantošanas priekšrocības dejas kompozīcijas apguves procesā. Lasīt vairāk "Improvizācijas metode dejas kompozīcijas apguves procesā"