Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas

Juris Porozovs
Dzintra Porozova
Alvis Valdemiers
Riga Teacher Training and Educational Management Academy

Kopsavilkum

Pētījuma mērķis bija salīdzināt skolēnu un studentu sporta aktivitātes un veselības stāvokļa īpatnības. Tika veikti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 2. kursu pedagoģijas specialitāšu studentu, kā arī 49. un 90. vidusskolas 11. klašu skolēnu aptauja par viņu sporta aktivitātēm un veselības stāvokli. Pētījuma rezultāti parādīja, ka skolēni, salīdzinot ar studentiem, vairāk nodarbojas ar sportu. Lielākam studentu skaitam, salīdzinot ar skolēniem, ir nelielas veselības problēmas. Skolās un augstskolās ir jāvelta lielāka vērība skolēnu un studentu pirmās palīdzības sniegšanas iemaņu attīstīšanai.

Lasīt vairāk "Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas"

Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa izvērtējums

Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Svarīga nozīme veselības saglabāšanā ir dzīvesveidam un regulārām fiziskām aktivitātēm. Attīstoties tehnoloģijām un samazinoties fiziskām aktivitātēm, kā arī pieaugot emocionālai spriedzei, palielinās risks saslimt ar dažāda veida slimībām. Viena no riska grupām, kam nākas sastapties ar stresu un pārslodzi, ir studējošā jaunatne.

Darba mērķis. Novērtēt pedagoģijas specialitāšu studentu fiziskās aktivitātes, attieksmi pret sportu, kā arī dzīvesveida un veselības stāvokļa īpatnības. Lasīt vairāk "Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa izvērtējums"

Pieaugušā kā studiju procesa subjekta raksturojums

Diāna Liepa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju procesu īstenošanu, kā arī jaunu metožu ieviešanu. Pārmaiņu realizācija ir cieši saistīta pieaugušo mērķa grupas izpēti.

Darba mērķis. Analizēt pieaugušo kā subjektu augstskolas studiju procesa realizācijā. Lasīt vairāk "Pieaugušā kā studiju procesa subjekta raksturojums"

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentu-datorlietotāju monitorings 2004.-2011. 1. studentu datorlietošanas paradumi un darba kultūras iezīmes

Janis Gedrovics, Inese Urpena, Gustavs Elers
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienās dators ir kļuvis par nozīmīgu studiju procesa sastāvdaļu, līdz ar to aktualizējas ergonomikas prasībām atbilstošas datorlietošanas darba kultūras izpratne veselības saglabāšanas kontekstā. Rakstā analizēti rezultāti, kas iegūti RPIVA studentu-datorlietotāju monitoringā 2004.–2012. gadā.

Darba mērķis. Analizēt studentu paradumus, strādājot ar datoru, studentu izpratni par ergonomisku darba vidi un pašu datorlietotāju iespējām sekmēt ergonomikas prasību ievērošanu datorlietošanā. Līdztekus tam izvirzīts uzdevums noskaidrot, kā RPIVA ir attīstījusies studentu ergonomiskā darba kultūra, vienlaikus izvērtējot nepieciešamās darbības veselīgas datorlietošanas darba vides nostiprināšanai akadēmijā. Lasīt vairāk "Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentu-datorlietotāju monitorings 2004.-2011. 1. studentu datorlietošanas paradumi un darba kultūras iezīmes"