Sociālās adaptācijas un etniskās identitātes kvalitāšu izpēte jauniešiem dažādās kultūrvidēs

Māra Vidnere, Irina Plotka, Ņina Blūmenaua
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Daugavpils Universitāte, Transporta un sakaru institūts

Kopsavilkums

Ievads. Pēdējā laikā Baltijas valstīs notikušās politiskās, sociālās pārmaiņas veicināja jaunas etnopolitiskās, sociālpsiholoģiskās un kultūras realitātes veidošanos. Ir mainījusies arī cilvēku sociālā, etniskā, kultūras identitāte, etnisko grupu etnopolitiskais statuss. Ir pastiprinājusies savas etniskās identitātes apzināšanās.

Darba mērķis. Jauniešu etniskās identitātes un sociālās adaptācijas citā kultūrvidē izpēte. Lasīt vairāk "Sociālās adaptācijas un etniskās identitātes kvalitāšu izpēte jauniešiem dažādās kultūrvidēs"