Bērnu izmantotie paņēmieni okazionālismu darināšanā

Anna Vulāne
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Bērns dzimtās valodas apguves posmā darbojas kā radītājs - viņš rada savu pasaules nominācijas sistēmu.

Darba mērķis. Izpētīt, kādus vārddarināšanas paņēmienus un līdzekļus izmanto bērni, radot jaunus vārdus. Lasīt vairāk "Bērnu izmantotie paņēmieni okazionālismu darināšanā"