Muzikālās darbības nozīme verbālo spēju attīstībā

Zigmunds Žukovskis, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu zinātne ir noteikusi kopsakarības mūzikā un valodā fonētikas, sintakses un semantikas līmenī. Līdz ar to iespējams, ka muzikālajā darbībā gūtās iemaņas ietekmē verbālās spējas.

Darba mērķis. Apkopot zinātnieku atziņas, lai apzinātu muzikālās darbības un verbālo spēju attīstības kopsakarības. Lasīt vairāk "Muzikālās darbības nozīme verbālo spēju attīstībā"