Mūzikas skolu vijoļspēles 1.-4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās

Dace Štrodaha, Maruta Sīle

Kopsavilkums

Ievads. Mūzikas skolu vecākajās sākumskolas klasēs audzēkņiem pazeminās mācību motivācijas līmenis, tādēļ nepieciešams noskaidrot, kādi ir tam iemesli, kādas ir mācību satura iespējas interešu veidošanās procesā, kas nosaka mācību  motivācijas veidošanos sākumskolas audzēkņiem, kādas ir mūzikas skolas audzēkņu vijoļspēles apguves un skolotāju vajadzību mijsakarības.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolu vijoļspēles 1.–4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās iespējas vijoļspēles mācību procesā. Lasīt vairāk "Mūzikas skolu vijoļspēles 1.-4. klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās"