Izglītības vadības konceptuālais skatījums

Valdis Krastiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pārmaiņas sabiedrības dzīvē, tautsaimniecības nozaru vadīšanā veido jaunu vadības pieredzi, sekmē jaunu atziņu veidošanos, pārbauda vadības teoriju atbilstību musdienu prasībām. Izglītība un izglītības vadība musdienās ietver sevī ne tikai mācīšanu un mācīšanos, bet arī mūžizglītību, tālākizglītību, zināšanu pārvaldības organizāciju un vadību, karjeras izglītību.

Darba mērķis. Analizēt izglītības vadības jēdziena konceptuālo attīstību Latvijas valsts tautsaimniecības nozaru dažu stratēģisko plānu kontekstā. Lasīt vairāk "Izglītības vadības konceptuālais skatījums"